O nás

Web potratovatabletka.sk je projektom Asociácie za život a rodinu. Jeho cieľom je pomôcť mamám, ktoré sa rozhodnú zvrátiť účinom užitej potratovej tabletky (t. j. zvrátiť chemický potrat), nájsť odbornú pomoc. Túto pomoc ponúkajú dlhoroční etablovaní odborníci v oblasti gynekológie.

Základné princípy

  1. Progesterón môže zvrátiť efekt mifepristonu a bol bezpečným spôsobom používaný počas tehotenstiev už viac ako 40 rokov.
  2. Je racionálne a vhodné rešpektovať právo ženy-matky zvoliť si zvrátenie potratu vyvolaného chemickým prostriedkom.
  3. Žena-matka nikdy nesmie byť nútená začať alebo pokračovať v potrate.
  4. Ľudské bytosti majú nekonečnú hodnotu a mali by byť chránené vo všetkých fázach ich vývoja.
  5. Štúdie ukázali, že miera vrodených chýb u detí narodených po zvrátení chemického potratu je menšia alebo rovnaká ako miera v bežnej populácii. Mifepriston ani progesterón nie sú spojené s vrodenými chybami.Naši odborníci

MUDr. Ivan Wallenfels

Pôsobí v gynekologickej ambulancii GIANNA v Žiline. Je zástancom prirodzeného prístupu v gynekológii a pôrodníctve.
Pracoval 10 rokov na gynekologickej klinike Fakultnej nemocnice v Trenčíne, ktorú považuje za najlepšiu pôrodnicu na Slovensku.

MUDr. Marek Dráb PhD.

Pôsobí v gynekologickej ambulancii OBGYN v Bratislave. Postupne absolvoval tri špecializačné skúšky, získal niekoľko zahraničných certifikátov v našom odbore, absolvoval veľa kurzov, zahraničných stáží, napísal niekoľko článkov a porodil do štyri tisíc detí. A je to všetko môže byť málo, ak chýba cieľ. Myslím, že kolektív lekárov, ktorí sa môžu postarať v našom centre aj o vás má spoločný cieľ, a to je ochrana života.

Zdieľaj. Ďakujeme.